Een meerderheid van de mensen heeft er behoefte aan het interieur, waarin zij verblijft, iets
persoonlijks te geven. Men wil dat het de plaats is waar men zich goed en veilig voelt, maar ook dat
het iets laat zien van zijn karakter, levensstijl en interesses. Veel mensen bereiken dat effect door
schilderijen aan de wanden te hangen of door het interieur te decoreren met souvenirs meegebracht
van reizen, trofeeën of elementen die aangeven wat voor hobby zij hebben.

Schilderijen gekozen door personen die hun individualiteit willen onderstrepen zijn geen goedkope, populaire
reproducties maar zorgvuldig gekozen, unieke werken, waaraan soms een verhaal verbonden is, die
sterke emoties oproepen, die een bijzonder of weinig populair thema bevatten. Eigenaars van
reisbureaus en mensen die van reizen houden kiezen meestal voor schilderijen die als thema verre
landschappen of geheimzinnige plaatsen hebben.

Een populair thema bij deze groep mensen is schilderijen
Afrika
, werken met voorstellingen van safari’s, wilde dieren of de oorspronkelijke bewoners van
dit continent. Dergelijke schiderkunst brengt iets exotisch in ieder interieur en wordt niet alleen
begeerd door hen die in Afrika geweest zijn maar ook door hen voor wie het een droom is dat
continent te bezoeken. Een heel indvidueel en ook modern karakter van het interieur wordt
verkregen met moderne kunst. Abstracte schilderijen, kleurige vlakken, futuristsche motieven
brengen frisheid in de vertrekken. Een bijkomend voordeel is dat de thematiek van de schilderijen
vaak niet eenduidig te omschrijven is, waardoor iedereen die met het werk te maken krijgt er iets
anders in kan zien.