Van Gogh is één van de bekendste kunstenaars ter wereld en zijn schilderijen zijn voor de meeste
mensen herkenbaar. Die roem heeft hij eerder verkregen door de serie van 11 doeken met
voorstellingen van zonnebloemen dan door het zelfportret met het afgesneden oor. Tijdens zijn
leven heeft de kunstenaar slechts één van zijn schilderijen verkocht en dan nog wel aan zijn broer..
De schilder heeft op zijn doeken vaak de natuur uitgebeeld. Een onheilspellende, geheimzinnige
natuur die een heel verschillend pallet aan emoties oproept bij de kijker.

De serie met als motief zonnebloemen is in de loop van twee jaar ontstaan, een deel van de schilderijen
is geschilderd in Parijs en een deel in Arles. Momenteel worden de schilderij zonnebloemen tezamen met bijv. de Mona Lisa
van Leonardo da Vinci beschouwd als één van de meeste herkenbare werken uit de wereldwijde
schilderkunst. De werken geschilderd in Parijs zijn 4 schilderijen van overeenkomstige compositie.
Zonnebloemen waren toentertijd een vaak gebruikt schildersmotief en symboliseerden het levensgeluk.

Bij Van Gogh zijn de zonnebloemen die hij schilderde tijdens zijn verblijf in Parijs
snijbloemen, vol van onrust en men kan moeilijk zeggen dat er positieve emoties van uitgaan.
Tijdens het verblijf in Arles verandert de compositie en de sfeer van de schilderijen. In tweekleurige
vazen geplaatst in het midden van het doek bevinden zich zonnebloemen in verschillende stadia van
ontwikkeling, het geheel is geschilderd in heldere kleuren. Afgezien van zonnebloemen schilderde
Van Gogh ook schilderijen en andere veldbloemen. Het stilleven was een vaak terugkerend thema in
zijn schilderwerk. Zijn schilderijen behoren tot de meest gereproduceerde en de originele werken tot
de duurste en meest gewaardeerde schilderijen ter wereld.