Bij het inrichten van de woning en het plannen van de schilderijen kopen als aanvullend
element in het interieur is het verstandig enige beginselen in acht te nemen die het doen van een niet
al te geslaagde aankoop kunnen voorkomen. Bij het kiezen van een schilderij is het geen goede
oplossing zich te laten verleiden tot de aankoop van een goedkope reproductie van een bekend
kunstwerk gedrukt op linnen. Dit is de meest banale en goedkoopste oplossing.

Een origineel
schilderij waarop de penseelstreken en de structuur van de verf te zien zijn zal jarenlang het oog van
de bewoners strelen. Het is goed eraan te denken dat het schilderij het interieur niet moet
overheersen maar slechts een aanvulling dient te zijn. Uitgelezen schilderkunst, die een
overheersende rol in een bepaald vertrek heeft, kan na verloop van tijd een vermoeiende en
monotone indruk gaan maken. Zo’n oplossing is ideaal in publieke ruimten waar de mensen niet
lang verblijven, het vertrek trekt dan hun aandacht en roept emoties op die ervoor zorgen dat de
ruimte niet onopgemerkt blijft. Bij het kiezen van een schilderij zouden we ons moeten laten leiden
door onze eigen smaak en temperament alsmede het karakter van de plaats waarvoor het schilderij
bestemd is. Als een schilderij emoties bij ons oproept dient vastgesteld te worden of het ook past in
het ingerichte vertrek.

De kleuren moeten passen bij de kleuren die al in het vertrek zijn, het mag
niet vloeken en ook over de grootte moet nagedacht worden. Kunst dient emoties op te roepen en
dat is in dit geval niet anders. Een schilderij hoort niet los van het interier te staan, het dient een
geheel te vormen, een relatie aan te gaan met de meubels, de voorwerpen in het vertrek en met de
bewoners. In geen geval mag het ongeinteresseerd of onverschillig zijn.